Ženijní úkryt ÚŽ-6

Ocelové vstupní
dveře

Ženijní úkryt ÚŽ-6 je jedním z typů poválečného opevnění, budovaného z prefabrikovaných betonových rámů. Tyto objekty stavěla od 60. let Československá lidová armáda u západní hranice za účelem posílení obrany proti státům Severoatlantické aliance. Konkrétně ÚŽ-6 sloužil jako úkryt pro případ použití zbraní hromadného ničení (ZHN) a to zejména chemických a  jaderných, popřípadě jako přechodné velitelské stanoviště. V takovém případě jde často o shluk více objektů na malém prostiru (takzvané užatkové kopečky). Kromě toho jsou po celém území republiky rezesety samostané ÚŽ-6, především nad městy nebo u strategicky důležitých objektů. Ty byly součástí takzvané Teritoriální radiační hlásné  sítě (TRHS), jejímž hlavním cílem bylo sledování případného jaderného nebo chemického napadení státu.

Úkryt družstva

Objekty UŽ-6 mají zpravidla podobu zalomené vstupní chodby vedoucí do samotného úkrytu, vstup je chráněn jednokřídlými protitlakovými dveřmi a následně trojicí dvoukřídlých protiplynových dveří, které tvoří prostor pro chemickou očistu před vstupem do samotného úkrytu. Zpravidla na druhém konci úkrytu se nachází nouzový výlez. Objekty byly standardně vybaveny vzduchovým filtrem, vytápěním, pisoárem či palandami. Dokončené objekty byly také plně elektrifikovány. Vzhledem k tomu, že některé objekty tohoto poválečného opevnění jsou dodnes využívány AČR, není snadné získat informace o dalších objektech UŽ-6 na Vyškovsku, přesto však víme, že tento úkryt, který se nachází na vyvýšeném místě nedaleko hranic újezdu a jehož evidenční číslo je pravděpodobně 6181 není na okrese jediný a má minimálně další dva „kolegy“.

Jiří Suchánek

Zdroje:
www.fortifikace.net

www.ropiky.net

Fotogalerie

Pohled směrem 
ke vstupu
Vstupní chodba Dvoje vzduchotěsné
dveře
Zazděný nouzový východ